Banana Holic

Banana Holic

Banana Holic..

$1.20

Banana Holic (Chocolate)

Banana Holic (Chocolate)

Banana Holic (Chocolate)..

$1.20

Tiramisu

Tiramisu

Tiramisu..

$1.50

COCONUT ROLL

COCONUT ROLL

COCONUT ROLL..

$1.90

GREEN TEA ROLL

GREEN TEA ROLL

GREEN TEA ROLL..

$1.90

PAN PUDDING

PAN PUDDING

PAN PUDDING..

$1.20

RAISIN ROLL

RAISIN ROLL

RAISIN ROLL..

$1.90

CAKE ROLL MIX FLAVOR

CAKE ROLL MIX FLAVOR

CAKE ROLL MIX FLAVOR..

$1.90

CHOCOLATE ROLL

CHOCOLATE ROLL

CHOCOLATE ROLL..

$1.90

CHOCOLATE ROLL CUT

CHOCOLATE ROLL CUT

CHOCOLATE ROLL CUT..

$0.50

COCONUT ROLL CUT

COCONUT ROLL CUT

COCONUT ROLL CUT..

$0.50

GREEN TEA ROLL CUT

GREEN TEA ROLL CUT

GREEN TEA ROLL CUT..

$0.50

RAISIN ROLL CUT

RAISIN ROLL CUT

RAISIN ROLL CUT..

$0.50

BROWNIE (SLICE)

BROWNIE (SLICE)

BROWNIE (SLICE)..

$1.00

CHEESE CAKE (SLICE)

CHEESE CAKE (SLICE)

CHEESE CAKE (SLICE)..

$1.00

OPERA (SLICE)

OPERA (SLICE)

OPERA (SLICE)..

$1.00

CHOCOLATE WHOLE CAKE

CHOCOLATE WHOLE CAKE

CHOCOLATE WHOLE CAKE..

$15.00

STRAWBERRY WHOLE CAKE

STRAWBERRY WHOLE CAKE

STRAWBERRY WHOLE CAKE..

$15.00

WHITE FRUIT WHOLE CAKE

WHITE FRUIT WHOLE CAKE

WHITE FRUIT WHOLE CAKE..

$15.00

CHOCOLATE SMALL CAKE

CHOCOLATE SMALL CAKE

CHOCOLATE SMALL CAKE..

$2.90

STRAWBERRY SMALL CAKE

STRAWBERRY SMALL CAKE

STRAWBERRY SMALL CAKE ..

$2.90

WHITE CAKE SMALL

WHITE CAKE SMALL

WHITE CAKE SMALL..

$2.90

2P UJI MATCHA NO TEMAKI ROLL

2P UJI MATCHA NO TEMAKI ROLL

2P UJI MATCHA NO TEMAKI ROLL..

$1.70

4P TOROKERUNAMAROLL ICHIGO SHORTCAKE

4P TOROKERUNAMAROLL ICHIGO SHORTCAKE

4P TOROKERUNAMAROLL ICHIGO SHORTCAKE..

$4.50

5P GYUNYU TO TAMAGO NO TEMAKI ROLL MILK

5P GYUNYU TO TAMAGO NO TEMAKI ROLL MILK

5P GYUNYU TO TAMAGO NO TEMAKI ROLL MILK..

$4.50

CH-FLUFFY CREAM ROLL

CH-FLUFFY CREAM ROLL

CH-FLUFFY CREAM ROLL..

$1.50

CREAM PUFF WITH CUSTARD

CREAM PUFF WITH CUSTARD

CREAM PUFF WITH CUSTARD..

$1.50

DOLE PEACH 198G 2IN1

DOLE PEACH 198G 2IN1

DOLE PEACH 198G 2IN1..

$2.90

ITALIAN CHESTNUT ROLL CAKE 4P

ITALIAN CHESTNUT ROLL CAKE 4P

ITALIAN CHESTNUT ROLL CAKE 4P..

$4.50

LEPAN BANANA 4PCS

LEPAN BANANA 4PCS

LEPAN BANANA 4PCS..

$3.70

LOW-CARB, LOW-CALORIE MIXED FRUIT JELLY

LOW-CARB, LOW-CALORIE MIXED FRUIT JELLY

LOW-CARB, LOW-CALORIE MIXED FRUIT JELLY..

$1.50

MELTY VANILLA ROLLED CAKE 4P

MELTY VANILLA ROLLED CAKE 4P

MELTY VANILLA ROLLED CAKE 4P..

$4.50

SHIAWASE CHOCO SOUFFLE ROLL 6P

SHIAWASE CHOCO SOUFFLE ROLL 6P

SHIAWASE CHOCO SOUFFLE ROLL 6P..

$4.50

Showing 1 to 33 of 33 (1 Pages)