CHICKEN KATSU HAND ROLL ( SUSHI )

CHICKEN KATSU HAND ROLL ( SUSHI )

CHICKEN KATSU HAND ROLL ( SUSHI )..

$1.00

CRABSTICK & EGG HAND ROLL (SUSHI)

CRABSTICK & EGG HAND ROLL (SUSHI)

CRABSTICK & EGG HAND ROLL (SUSHI)..

$1.00

MAKI ROLL/ 5PC

MAKI ROLL/ 5PC

MAKI ROLL/ 5PC..

$3.00

NIGIRI & SUSHI ROLL SET Special Offer

NIGIRI & SUSHI ROLL SET

NIGIRI & SUSHI ROLL SET..

$4.50 $4.90

NIGIRI SALMON FRESH

NIGIRI SALMON FRESH

NIGIRI SALMON FRESH..

$4.50

NIGIRI SALMON FRESH&GRILLED

NIGIRI SALMON FRESH&GRILLED

NIGIRI SALMON FRESH&GRILLED..

$4.50

NIGIRI TUNA

NIGIRI TUNA

NIGIRI TUNA..

$4.50

NIGIRI TUNA FRESH & TUNA GRILLED

NIGIRI TUNA FRESH & TUNA GRILLED

NIGIRI TUNA FRESH & TUNA GRILLED..

$4.50

SALMON HAND ROLL  (SUSHI)

SALMON HAND ROLL (SUSHI)

SALMON HAND ROLL   (SUSHI)..

$1.00

SASHIMI VARIETY

SASHIMI VARIETY

SASHIMI VARIETY..

$3.00

TUNA HAND ROLL  (SUSHI)

TUNA HAND ROLL (SUSHI)

TUNA HAND ROLL   (SUSHI)..

$1.20

TUNA MAYO HAND ROLL

TUNA MAYO HAND ROLL

TUNA MAYO HAND ROLL..

$1.00

UNAGI SALMON SET  (SUSHI)

UNAGI SALMON SET (SUSHI)

UNAGI SALMON SET   (SUSHI)..

$5.40

UNAGI SUSHI SET

UNAGI SUSHI SET

UNAGI SUSHI SET..

$4.90

UNAGI&TAMAGO SET  (SUSHI)

UNAGI&TAMAGO SET (SUSHI)

UNAGI&TAMAGO SET   (SUSHI)..

$3.90

CALIFORNIA & SEASAME SUSHI ROLL

CALIFORNIA & SEASAME SUSHI ROLL

CALIFORNIA & SEASAME SUSHI ROLL..

$3.90

CHILDREN SUSHI SET

CHILDREN SUSHI SET

CHILDREN SUSHI SET..

$4.90

GRILLED SEAFISH SALAD

GRILLED SEAFISH SALAD

GRILLED SEAFISH SALAD..

$2.40

MIXED SALMON SALAD WITH SEASAME DRESSING

MIXED SALMON SALAD WITH SEASAME DRESSING

MIXED SALMON SALAD WITH SEASAME DRESSING..

$1.90

ROLL SUSHI(M) B

ROLL SUSHI(M) B

ROLL SUSHI(M) B..

$2.00

SAKURA SET  (SUSHI) Special Offer

SAKURA SET (SUSHI)

SAKURA SET   (SUSHI)..

$7.50 $7.90

SALMON TEN SLICED SASHIMI  (SUSHI)

SALMON TEN SLICED SASHIMI (SUSHI)

SALMON TEN SLICED SASHIMI   (SUSHI)..

$5.90

SASHIMI 2 POINTS A

SASHIMI 2 POINTS A

SASHIMI 2 POINTS A   ..

$3.50

SASHIMI 6 POINTS A  (SUSHI)

SASHIMI 6 POINTS A (SUSHI)

SASHSASHIMI 6 POINTS A   (SUSHI)..

$8.90

 SPICY SUSHI SET

SPICY SUSHI SET

SPICY SUSHI SET..

$3.50

DEEP FRIED SUSHI ROLL SET

DEEP FRIED SUSHI ROLL SET

DEEP FRIED SUSHI ROLL SET..

$2.00

NISHIN SASHIME (SUSHI)`

NISHIN SASHIME (SUSHI)`

NISHIN SASHIME  (SUSHI)`..

$3.00

OCTOPUS SASHIME  (SUSHI)

OCTOPUS SASHIME (SUSHI)

OCTOPUS SASHIME   (SUSHI)..

$3.00

SHRIMP SASHIMI  (SUSHI)

SHRIMP SASHIMI (SUSHI)

SHRIMP SASHIMI   (SUSHI)..

$2.50

TUNA SASHIMI  (SUSHI)

TUNA SASHIMI (SUSHI)

TUNA SASHIMI   (SUSHI)..

$2.50

YELLOW NISHIN (PROMOTION)  (SUSHI)

YELLOW NISHIN (PROMOTION) (SUSHI)

YELLOW NISHIN (PROMOTION)   (SUSHI)..

$5.90

SALMON FLOWER SUSHI SET

SALMON FLOWER SUSHI SET

SALMON FLOWER SUSHI SET..

$3.50

SASHIME & SUSHI SET

SASHIME & SUSHI SET

SASHIME & SUSHI SET..

$6.00

SASHIME VALUE SET  (SUSHI)

SASHIME VALUE SET (SUSHI)

SASHIME VALUE SET   (SUSHI)..

$5.00

SALMON SASHIMI  (SUSHI)

SALMON SASHIMI (SUSHI)

SALMON SASHIMI   (SUSHI)..

$2.50

SASHIMI 3 POINTS A  (SUSHI)

SASHIMI 3 POINTS A (SUSHI)

SASHIMI 3 POINTS A   (SUSHI)..

$4.80

Showing 1 to 36 of 36 (1 Pages)